Click here for login.
Online visitors: 29
Research  › MSc Dissertations
MSc Dissertations
 TitleAuthor
Institute
Supervisor
Date
Mut Havzasında alt Miyosen yaşlı kırıntılı kayaçların sedimantolojisi
K. Kadir Eriş
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Remzi Akkök
2000
Kırklareli-Pınarhisar dolayının malzeme jeolojisi ve kireçtaşlarının tarihi eserlerde kullanılabilirliğinin araştırılması
Cemal Reşit Pehlivanoğlu
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Erdoğan Yüzer
2000
Büyükkılıçlı (Silivri) Bentonitinin döküm ve sondaj sanayi yönünden özelliklerinin incelenmesi
Yasemin Yenipazar
Institute of Science and Technology
Ass.Prof.Dr. Mustafa Kumral
2000
İstanbul yerleşim alanı içerisindeki Kuvaterner çökellerin sıvılaşma potansiyeli
Feyzi Polat
Institute of Science and Technology
Ass.Prof.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu
2002
Kromit cevheri ve yan kayaçlarının kazısında roadheaderlerin kullanabilirliğinin etüdü ve performans tarihi
Bülent Koçak
Institute of Science and Technology
 
2002
Marmara Adası antik mermer ocakları ve Marmara Adası mermerlerinin güncel değerlendirilmesi
Tolga Konukcu
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Erdoğan Yüzer
2002
Şile-Sülüklü bölgesindeki volkanitlerin alterasyonu, endüstriyel killerin mineralojisi ve jeokimyası
Mert Canberk
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Ö. Işık Ece, Prof.Dr. Ş. Can Genç
2002
Gümüşova (Düzce) - Gerede (Bolu) arası akarsu vadisinin mühendislik jeolojisi ve depremsellik açısından incelenmesi
T. Serkan Aksu
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Mahir Vardar
2002
Bursa çevreyolu yüksek kazı şevlerinin duraylılığının mühendislik jeolojisi ve jeomekanik açıdan araştırılması
Uğur Cantimur
Institute of Science and Technology)
Prof.Dr. Mahir Vardar
2003
Çatalca (İstanbul) Muratbey köyü karstik kaynaklarının hidrojeolojik incelemesi
Hakan Duman
Institute of Science and Technology
Ass.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın
2003
Şarkikaraağaç - Isparta ve çevresindeki barit cevherleşmelerinin incelenmesi
Demet Kıran
Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)
Prof.Dr. Fikret Suner
2004
Çatalca (İstanbul) - Muratbey köyü karstik kaynaklarının hidrojeolojik incelemesi
Hakan Duman
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın2004
Biga yarımadası (Çan-Yenice-Gönen) çevresi kömür oluşumları
Mehmet Maral
Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)
Prof.Dr. Fikret Suner
2004
Salda gölü güncel magnezyum çökellerinin kristalizasyonu ve SI (Saturation Index) özellikleri
Burak Sezer
Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)
Prof.Dr. Fikret Suner
2004
Rize-Pazar tüneli güzergahının mühendislik jeolojisi etüdü
Murat Canpolat
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2004
The geology and the genesis of Yalvaç-Isparta sedimantary magnesite deposits
Gökhan Özden
Institute of Science and Technology 2004
Kirazlı (Çanakkale) bölgesinin volkanik kayalarının petrografik-petrolojik incelemesi ve çıkış merkezleri ile yapısal unsurların araştırılması
Mustafa Yılmaz
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Bektaş Uz
2004
Çanakkale-Tuzla yöresi ayrışma ve alterasyon olayları
Aykan Kepekli
Institute of Science and Technology 2004
İstanbul metrosu Yenikapı-Unkapanı arasının mühendislik jeolojisi
Erhan Usta
Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)
Ass.Prof.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu
2004
Şarkiağaç-Isparta ve çevresindeki barit cevherleşmesinin incelenmesi
Demet Kıran
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Fikret Suner
2004
İstanbul metrosu Yenikapı-Unkapanı arasının mühendislik jeolojisi
Erhan Usta
Institute of Science and Technology
Ass.Prof.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu
2005
Jeolojik faktörlerin kentsel planlamaya etkisi: Yalova Termal yerleşkesi örneği
Bahar Deren Göçmez
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. Nevin Çekirge
2005
Büyükçekmece-Marmara Ereğlisi arası kıyı ve deniz çökellerinin jeomekanik davranışları ile deniziçi heyelanlarının araştırılması
Can Terzioğlu
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2005
Bayramdere (lapseki-Çanakkale) Barajı gövde dolgu gereçleri jeoloji araştırması
Kenan Mit
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2005
Hıdırlar Ilıcası (Çanakkale-Yenice) dolayının termal hidrojeolojisi
Aydın Bakır
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Erdoğan Yüzer
2005
Karadeniz sahilyolu projesi Hapan Tünel Güzergahı'nın mühendislik jeolojisi ve jeomekanik değerlendirmesi
Gökhan Şans
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2005
Topuk Köyü ve civarındaki (Orhaneli, Bursa) dünitlerinin mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve olivin açısından endüstriyel kullanımının değerlendirilmesi
Elif Çevik
Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans)
Assoc.Prof.Dr. Yüksel Örgün
2006
KKTC Yeşilköy havzasının hidrojeolojik modellemesi
Rifat Kulak
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın
2006
Armutlu yarımadası, fıstıklı granitinin petrografik ve petrolojik incelemesi 
Ömer Faruk Dereköy
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Ş. Can Gen., Prof.Dr. Aral İ. Okay
2006
Dikmen Köyü (Hendek-Adapazarı) çevresi olası polimetalik cevherleşmesi ve ayrışım zonu çevresel etkileri
Zeynep Aktuna
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Fikret Suner
2006
Biga yarımadası sülfür mineraloziasyonlarına bağlı kıymetli metallerin incelenmesi
Didem Maral
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Atasever Gedikoğlu
2006
Lalapaşa (Edirne) bentonitlerinin malzeme özelliklerinin incelenmesi ve rutubet kontrolünde kullanılabilirliğinin araştırılması
Figen Orhun
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2006
Eskişehir Sivrihisar civarındaki opal oluşumlarının jeolojik, jeokimyasal ve geomolojik incelenmesi
Esin Akbulut
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu
2006
Osmancık (Çorum) kuzeydoğusunda yer alan volkanikler epitermal cevherleşme potansiyeli ve mavi kalsedon oluşumu
Mehmet Zengin
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu
2006
Afyon ili Ömer-Gecek jeotermal sahasının enerji kullanım davranışının incelenmesi
Ömer Yetemen
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın2007
Kağıthane Piyalepaşa tünelleri mühendislik jeolojisi
Saffet Deniz Karagöz
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. E. Vural Yavuz
2007
Aksaray Yaylak granitinin kaplama taşı yönünden özelliklerinin anlaşılması
O. Serkan Angı
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2007
İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumu
Feyza Ketenci
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Fahri Esenli
2007
Bakırköy havzasının bilgisayar ortamında modellenmesi
Seçil Tufan
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın
2007
Ağaçlı-Bolluca (İstanbul) yöresi seramik killerinin malzeme özelliklerinin araştırılması
Çiğdem Koroğlu
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2007
Nusratlı-Yağcı-Tekirdağ arasındaki bölgenin hidrojeolojisi
Ünsal Işık
Institute of Science and TechnologyYrd.Doç.Dr. H. Tolga Yalçın
2007
Melen projesi boğaz geçişinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak jeolojik modellemesi
Özgür Özkan
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. E. Vural Yavuz
2007
Burdur-Yeşilova-Tefenni kromitlerinin ağır metal ve platin grubu elementlerinin araştırılması
Cihangir Akşit
Institute of Science and Technology
Ass.Prof.Dr. Mustafa Kumral
2007
Marmara Denizi orta çukurluktaki sismotürbiditlerin özellikleri
Deniz Dikçe
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. M. Namık Çağatay
2008
Yeniköy Ağaçlı civarındaki maden ocaklarının rehabilitasyonu
Ayda Turnacıgil
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2008
İstanbul Fatih ilçesi zemin özelliklerinin incelenmesi
Mehmet Şahin
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. H. Serdar Akyüz
2008
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Yeniköy maden sahası terk edilen sahaların yerleşim amaçlı kullanılabilirliğinin mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi
Cahit Dizman
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. E. Vural Yavuz
2008
Elmalı havzası güney kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi
Duygu Var
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın
2008
Elmalı havzası kuzey kesiminin yüzey ve yeraltı su kirliliği açısından incelenmesi
Cemile Kaya
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. H. Tolga Yalçın
2008
Okçular (Bigadiç-Balıkesir) perlit yatakları ve perlitin cam endüstrisinde kullanımı
Serpil Gül Yılmaz
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu
2008
İstanbul metrosu Otogar-Kirazlı arasının mühendislik jeolojisi ve tünel kazılarına bağlı oluşan deformasyonların incelenmesi
Gülşen Güven
Institute of Science and TechnologyAss.Prof.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu
2009
Hidrojeolojik verilerin CBS ile iredelenmesi Edremit Ovası örneği
Burak Gürsoy
Institute of Science and TechnologyAssoc.Prof.Dr. Tolga Yalçın
2009
Düvertepe-Şapçı (Sındırgı-Balıkesir) bölgeleri kaolen (+/- alunit) oluşumlarının jeolojik, mineraolojik ve jeokimyasal incelenmesi
Bala Ekinci
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Ö. Işık Ece
2009
Küçükdoğanca (Keşan, Edirne) bölgesi ve civarındaki kömür yataklarının yüzey ve yeraltı sularına etkisi
Cemile Erarslan
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Yüksel Örgün
2010
Ayvalı Barajı eksen yeri (Erzurum, Oltu) ve dolayının mühendislik jeolojisi, Oltuçayı volkanitlerinin jeoteknik açıdan değerlendirimesi
Altay Ertin
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2010