Click here for login.
Online visitors: 3
Research  › PhD Dissertations
PhD Dissertations
 TitleAuthor
Institute
Supervisor
Date
Isparta bölgesinin jeokimyasal özellikleri ve endüstriyel hammadde potansiyeli
Mustafa Kumral
Institute of Science and Technology

2000
Yusufeli-Arhavi (Artvin) jeotraversindeki granitoyid ve cevherleşmelerin oluşumu
Ali İskenderoğlu
Institute of Science and Technology
2001
Dağardı Güneyi (Tavşanlı-Kütahya) ofiyoliti'nin mineralojik petrografik ve petrojenetik incelenmes
Gürcan Bacak
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Bektaş Uz
2003
Çanakkale-Tuzla yöresi volkanik kayaçlarında süreksizliklerin ayrışma - alterasyon olaylarına etkisinin araştırılması
Erkan Bozkurtoğlu
Institute of Science and Technology
Prof.Dr. Mahir Vardar
2003
1999 İzmit ve Düzce Depremlerinin Neden Olduğu Kabuk Deformasyonunun Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi Yöntemi İle İncelenmesi
Ziyadin Çakır
Institute of Science and Technology
Assoc.Prof.Dr. H. Serdar Akyüz
2003
Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri
Numan Elmas
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Fikret Suner
2005
Ergene havzası Çorlu-Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeolojisi
Orhan Arkoç
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2005
Turgutlu (Manisa) neojen oluşuklarının tuğla kiremit hammaddesi yönünden mineralojik petrografik ve jeokimyasal
Gürsel Yanık
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Bektaş Uz
2005
Süreksizlik içeren ortamların mekanik modellemesi için pürüzlülüğün kuramsal ve deneysel yöntemler ile sayısal tanımı
Kayhan Develi
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2006
Yeraltı kaya yapılarının denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem oluşturulması
Bülent Koçak
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mahir Vardar
2006
Karaköy (Bilecik) yöresi mikrogranitinin jeolojisi ve seramik bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması
Kağan Kayacı
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2007
İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik ve petrolojik incelenmes
Orhan Yavuz
Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Yücel Yılmaz
2008
Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi
Şenel Özdamar
 Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Bektaş Uz
 2008
Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü  Havzası Hidrojeolojisi ve HidrojeokimyasıMuhterem Demiroğlu
 Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Yüksel Örgün
 2009
Kuzey Batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik, petrolojik özellikleri ve evrimin araştırılmas
Seray Söylemezoğlu
 Institute of Science and TechnologyProf.Dr. Yücel Yılmaz
 2010